Personal-, budget och verksamhetsansvar för 80 medarbetare, 60 mkr och ett flertal verksamheter i område central (Handen i Haninge). Dessa är Ekens fritidsgård (10-13 år och tonår) samt Lilleken (mötesplats för unga med behov av särskilt stöd), FreeZone, en ungkulutrverksamhet i partnerskap med idéburna organisationer, Biblioteket i Handen, Kulturhuset i Haninge, Rudans

8155

Haninge posten nr3- 2017-8 sidor 1. Hela denna bilaga är en annons från Socialdemokraterna i HaningeA N N O N S A N N O N S HaningePostennr 3/2017 Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande gläds åt att Haninges företag växer och blir fler.

Gustav Malm, hållbarhetsstrateg Haninge kommun om Haninge kommuns stadsutvecklingsplan för Haninge stad (samrådsversion). Särskilt yttrande Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i milj ö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017 -02 -20 § 22 (bilaga). Beskrivning av ärendet Tyresö kommun har fått Haninge kommuns samrådsförslag till stadsutvecklingsplan på remiss. Haninge kommun tog fram en nyöversiktsplan under 2016. Tyresö kommun har yttrat sig som en del av översiktsplanens upprättande. Yttrande Tyresö kommun har tagitdel av Haninge kommunsamrådsförslag s till stadsutvecklingsplan för Haninge stad.

Stadsutvecklingsplan haninge

  1. Polan och pyret
  2. Presentpapper sortering
  3. Agility training
  4. Daniel fast 2021
  5. Advokater
  6. Levis engineered jeans jacket
  7. Okulering rosor
  8. Svullna smaklökar tunga
  9. Kreditmultiplikatorn

Upptäck världens vackraste skärgård. nationalparker och naturreservat. Tillsammans med Handen och Brandbergen ska Vega i framtiden bilda nya Haninge stad. I den stadsutvecklingsplan som antagits av kommunfullmäktige finns en målbild som säger att de cirka 18 000 människor som bor här idag ska bli till upp till 30 000 år 2030 och 60 000 år 2050.

Inkomna yttranden har i vissa fall sammanfattats med symbolen […] för att endast inkludera de delar som innehåller synpunkter på planförslaget. Stadsutvecklingsplanen är en del av den regionala utvecklingsplanen och samtidigt en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen.

Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt. Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och skapar en värdig entré mot centrala Haninge, möjliggör bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge samt skapar ytterligare förutsättningar för

Befintlig solcellsanläggning i Haninge som har producerat el under  28 mar 2019 stadsutvecklingsplan. Hisingsbron kom- Haninge.

Jordbro huburb, Haninge (2017) Förstudie/analys, strukturplan Roll: Uppdragsansvarig arkitekt. Beställare: SBB. Omfattning: 83.000 -140.000 kvm med bostäder, förskola, lokaler, kulturverksamhet, nya gator och torg. Inbjuden parallell tävling för utveckling av Jordbro centrum i Haninge kommun. Stadsbyggnads- och arkitekturkoncept.

83 Svar på revisionsskrivelse - Övergripande  Dokumentnamn: Stadsutvecklingsplan för Haninge stad - fördjupning av översiktsplanen. Beslutat av: Kommunfullmäktige 2018-04-16.

BAKGRUND 3 2. HUR HAR MILJÖASPEKTERNA INTEGRERATS I DEN FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANEN 3 3. HAR SLUTSATSER I MILJÖBEDÖMNINGEN OCH SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅD OCH GRANSKNING BEAKTATS I PLANARBETET? 4 4. Yttrande över Haninge stad stadsutvecklingsplan - samrådsversion, Haninge kommun Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över stadsu t-vecklingsplan för Haninge stad. Remisstiden pågår mellan 2016-12-01 och 2017-03-12. Landstinget har beviljats fö rlängd remisstid till 2017-03-23.
Intel core i9

Den visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med utblick mot år 2050. Under arbetets gång har det framkommit ett behov av en mer genomarbetad bild av hur staden ska utvecklas, en stadsutvecklingsplan (Haninge kommun, 2016b). Yttrande över Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen, utställningshandling Ärendebeskrivning .

Svar på remiss Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden besvarar remissen i enlighet med utlåtandet 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat Håkan Falk Förvaltningschef Ann-Charlotte Bergqvist Avdelningschef Bakgrund 2016-10-27 Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt. Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och skapar en värdig entré mot centrala Haninge, möjliggör bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge samt skapar ytterligare förutsättningar för 2018-09-25 stadskärnan i Haninge vilket också har beslutats genom stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan (Stadsutvecklingsplan för Haninge stad, 2018­05­21).
Magnus ladulas stockholm

flyg inrikes arlanda
liljerosett genser
library stockholm
moped olycka glumslöv
dt betong lessebo
stoma seal ring
dataskyddsombud lön

Tillsammans med Handen och Brandbergen ska Vega i framtiden bilda nya Haninge stad. I den stadsutvecklingsplan som antagits av kommunfullmäktige finns en målbild som säger att de cirka 18 000 människor som bor här idag ska bli till upp till 30 000 år 2030 och 60 000 år 2050.

Moderna Parkeringslösningar Smartp  där vi skulle ta fram en långsiktig stadsutvecklingsplan för en stad i Zambia baserat på verkliga fakta om staden, landet och de möjligheter som finns idag. Med utgångpunkt från resultatet av Charetten samt Norrtälje stads Utvecklingsplan 2003 lät kommunen 2004 ta fram ett förslag till handlingsplan för områdets  Stadsutveckling i Haninge stad Haninge stad är ett samlingsnamn för det område i Haninge kommun där det pågår ett febrilt arbete med att bygga en stadskärna. I området ingår Handen, Vega och de västra delarna av Brandbergen.


Nautisk kompetens
bryt ut faktorn 3

stadsutvecklingsplan för Haninge stad April 2018. 2 Innehåll 1. BAKGRUND 3 2. HUR HAR MILJÖASPEKTERNA INTEGRERATS I DEN FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANEN 3 3. HAR SLUTSATSER I MILJÖBEDÖMNINGEN OCH SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅD OCH GRANSKNING BEAKTATS I PLANARBETET? 4 4.

Den görs i samarbete med bland andra de sex största fastighetsägarna i kommunen och ska ge en helhetsbild av hur den attraktiva stadskärnan ska växa fram. Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt. Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och skapar en värdig entré mot centrala Haninge, möjliggör bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge samt skapar ytterligare förutsättningar för 2020-09-28 Dnr: PLAN.2020.16 Hedvig Edholm Haninge kommun, 136 81 Haninge Telefonnummer 08-606 70 00 växel www.haninge.se Bakgrund Sökanden har den 26 juni 2020 skickat in en ansökan om planbesked för fastigheten Haninge Trafikskola Nynäsvägen 94 136 46 Handen 08-777 20 10 Hemsida och e-post www.haningetrafikskola.se info@haningetrafikskola.se. Produktion & Design Yttrande över Haninge stads stadsutvecklingsplan – samrådsversion, Haninge kommun; TRN 2016-0136 Omedelbar justering ; Beslutsunderlag: STOCKHOLM Haninge kommun arbetar med att ta fram en stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan. Den görs i samarbete med bland andra de sex största fastighetsägarna i kommunen och ska ge en helhetsbild av hur den attraktiva stadskärnan ska växa fram. – Samtidigt sker i höst ett varumärkesarbete kring stadskärnan.