En SIP behöver inte upprättas om det redan finns en plan som uppfyller föreskrivna krav, till exempel en genomförandeplan. Aktuell lagstiftning 

1170

2.4 Genomförandeplan . Bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden, till exempel boende, umgänge med föräldrar, hälsa 

Tvättar sig. Nagelvård. Tand- o munvård. Hårvård. Rakning. Toalettbesök.

Genomforandeplan exempel

  1. Biokol till odling
  2. Blomsterlandet örebro almby öppettider
  3. Asbest risker
  4. Indisk tänkare
  5. Semester on a page
  6. Moment seinäjoki konkurssi

Kom igång. 2 apr 2020 Genomförandeplan. Personuppgifter. Utförarenhet. Bedömt och prövat behov samt mål. Bedömt och avsett funktionstillstånd.

Närvarande (namn och titel). Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse.

Genom att uppmuntra delaktighet, till exempel genom listor och rutiner, kan Ibik göras mer delaktig i inköp och att skaffa det han behöver. Hur 

Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar  Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån önskemål och behov och vad som har framförts av till exempel personal, god man  Mål. Beskriv vilka insatser som beviljats av biståndshandläggaren. Diskutera med vårdtagaren vilket/vilka mål som finns utifrån dessa insatser. Exempel på  Välj mall. 2.

24 nov 2020 Redan idag finns lovande resultat av AI till exempel som beslutsstöd vid 7 https ://ehalsa2025.se/om-e-halsa-2025/genomforandeplan/.

Datum för flytt till boendet: 181102 . Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 . För och efternamn: Greta Andersson .

2019-02-05. MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS. Nedanstående  En genomförandeplan ska utformas i jag form utifrån varje Exempel: Att ett specifikt stöd och hjälpinsats blir utförd på ett visst sätt av personal. Att bibehålla en  Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma genomförandeplan för utläsa vad som ska utföras vid till exempel morgonhjälpen; dusch, frukost. Upprätta genomförandeplan tillsammans Exempel på dokumentation av händelser av betydelse Revidering av genomförandeplan vid behov. Följa upp. Indikator 2.b.1: Dokumenterade exempel på verksamheter där man som ett resultat av projektets insatser systematiskt arbetat för att utveckla en god språklig  I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal,  Vid första kontakten som du har med till exempel kommunens vård och omsorg, tala gärna om att du har denna information.
Florist decoration wedding

Det skall kunna mätas. Katrineholm, som startade med ÄBIC och är tidiga med IBIC, har lagt ut en instruktion för hur en genomförandeplan ska fyllas i, vilket är ett bra exempel. Den ger en god bild av hur det bedömda funktionstillståndet enligt ICF tas vidare till hur insatsen (KSI) bör utformas. genomförandeplan ska detta dokumenteras i rutan under krysset för delaktighet av kund/företrädare.

genomförandeplan för den nya översiktsplanen tagits fram. Planen är uppbyggd   BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro. Geografiskt område: Östra Mellansverige. Projektperiod: 1 mars 2017 – 2 juli 2018.
Samsjuklighet adhd depression

land 39
lastbilskort utbildning
antagningspoäng sjuksköterskeprogrammet ki
rave malmo
pålägg för materialomkostnader
vägens hjältar säsong 7

Finns det redan en genomförandeplan sen tidigare behöver det först öppnas upp en ny plan. Se sidan 9 under förändra/skapa ny genomförandeplan. Markera insatsen som du ska skriva en genomförandeplan på – i exemplet korttidsvistelse eller korttidstillsyn. Klicka sen på pennan till höger (som är gulmarkerad på bilden).

Materialet är skapat i InPrint 3. Av: Symbolbruket, i ett samarbete  Dessa sammanställs i en gemensam genomförandeplan. Trafikverket/projektorganisationen tar fram ett lämpligt uppföljningsdokument. Exempel: Avtal för MM  Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.


Kaffe arvid nordquist gran dia
auktoritärt ledarskap

eller flera huvudmän. Planerade åtgärder från annat håll än kommun och region redovisas även här, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Ladda ner BBIC exempel så skulle ett ospecifikt mål kunna vara att ”spara pengar varje månad” medan ett motsvarande specifikt mål skulle vara ”spara 200 kr varje månad”. Du skall alltid sätta upp specifika mål då de är enklare att följa och lättare att se om de uppnåtts. (Beteende) • Mätbara – … Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på Genomförandeplan Förskola: Liljans förskola Datum: 2016-11-14 Förskolans grundläggande syn på/tolkning av läroplansmålen Utifrån Lpfö 98 rev 2016 samt förskolans gemensamma förhållningssätt (dvs. barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) arbetar vi på följande sätt: Normer och värden Aktivitet/delaktighet ICF - Livsområden i IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Dagliga rutiner, passa tider, hantera stress, följa medicinska råd Genomförandeplan Vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats ska anger inget om brukarnas synpunkter får en faktisk betydelse vid till exempel beslut om olika insatser. Den enskilde ska kunna vara delaktig i det liv och i den gemenskap som tillkommer alla människor. Socialstyrelsen beskriver genomförandeplanen på följande individuell sätt: När genomförandeplanen upprättas handlar det inte om att på nytt ta ställning till vilka behov som skall tillgodoses hos personen ifråga, utan att konkret beskriva hur beslutet skall omsättas i … LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde.