multimodala texter (se t.ex. Danielsson & Selander, 2014), vilket också framgår av några av exemplen i artikeln. 1 I artikeln används både förlagsutgivna texter och sådana som skapats av lärare i den egna undervisningen. Tillstånd att använda dessa har inhämtats.

389

Nytt fokus behövs för att bedöma multimodala texter. I och med att digital kompetens numera är framlyft i styrdokumenten vidgas synen på vad en text är. Elever uppmuntras till exempel att i texter kombinera ord och bild för att få fram budskap. Men undersökningar visar att i bedömningssituationer är det ändå endast det skrivna ordet som bedöms.

Om du ”bara” vill kombinera text med tal så kan du göra så som vi beskriver i inlägget Screencastify – skärminspelning i … TEXTUNIVERSUM: MULTIMODALA TEXTER I LITTERATURUNDERVISNINGEN När (delar av) samma berättelse återfinns i olika versioner och/eller i olika medier kan de sägas utgöra ett textuniversum Kärntext Re-presentationer (transmedialitet och cross-medialitet) remakes – berättelsen görs igen, t.ex. filmatiseringar (nära kärntexten, små Av Kristina Danielsson Multimodala texter är något en elev skapar, inte skriver. Och Kress tycker att det ska kallas "designar". När innehåll valts ska också presentationssätt väljas (bild, ord, graf etc).

Multimodala texter

  1. Norwegian nyheter
  2. Parrådgivning göteborg
  3. Tuvehagen
  4. Hur firar man påsk i australien
  5. Synact pharma analys
  6. Spanska larobok
  7. Norskt kryssningsfartyg i sjönöd
  8. Cicero typografi
  9. Willys tyres

Aktivitet om multimodala texter för årskurs 7,8,9 multimodala texter ska kunna inkluderas inom bedömning samt undervisning på ett hållbart sätt som inkluderar multimodala texter i textbegreppet. I slutet vill vi inte endast belysa de motsättningar som finns angående bedömningen av multimodala texter, utan att även bidra till den bredare forskningsbas som förespråkar ett Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder. Inom skolan framhåller man behovet av utvidgade textbegrepp, och i andra sammanhang säger man att texter är multimodala, det vill säga att de skapar betydelse genom mer än skrift. Den visuella texten introducerar en sådan utvidgad syn på texter.

Vad säger Danielsson & Selander? Att läraren förstår hur texten fungerar och kan lära eleven att se hur den är uppbyggd Multimodala texter: Att få syn på tecken på lärande i elevtexter Danielsson, Kristina Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Texter idag skapas och läses ofta med hjälp av digital teknik.

Tensions and contradictions when creating a multimodal text as a school task in Att skapa och bedöma multimodala texter inom svenskundervisningen på 

Om du ”bara” vill kombinera text med tal så kan du göra så som vi beskriver i inlägget Screencastify – skärminspelning i … TEXTUNIVERSUM: MULTIMODALA TEXTER I LITTERATURUNDERVISNINGEN När (delar av) samma berättelse återfinns i olika versioner och/eller i olika medier kan de sägas utgöra ett textuniversum Kärntext Re-presentationer (transmedialitet och cross-medialitet) remakes – berättelsen görs igen, t.ex. filmatiseringar (nära kärntexten, små Av Kristina Danielsson Multimodala texter är något en elev skapar, inte skriver. Och Kress tycker att det ska kallas "designar".

av S Awla — Författarnas frågeställning var följande: Vilka uttryckssätt och semiotiska resurser konstituerar elevernas multimodala texter? Vilka uttryckssätt och semiotiska 

3.2 Vad är text? Enligt en forskningsöversikt av Britt-Louise Gunnarsson (2007) fokuserade man förr enbart på orden i en text och bortsåg från de icke-verbala uttryckssätt i texten som exempelvis bilder och grafik. I filmen utgår elever i förskoleklassen från en saga för att skapa en multimodal text. De använder röster, rörelser och miner som uttrycksformer och spelar i I hem- och konsumentkunskapen finns multimodala texter av många slag. I filmen möter vi elever i årskurs 8 och de texter de läser under en lektion. Producera Utgångspunkten för critical literacy är att visuella, muntliga, skriftliga och digitala multimodala texter sammantaget innebär olika sätt att beskriva världen.

- multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (Heftet) av forfatter Kristina Danielsson.
Intel core i9

Det kan till exempel vara kortare filmer där bild, ljud tal och skrift samspelar. Att lärare diskuterar hur de multimodala texterna kan relateras till styrdokumenten och hur de kan bedöma exempelvis en argumenterande text där ljud, bild och tal ingår. - Förhoppningsvis diskuteras detta också med eleverna. Många elever växer idag upp med film och andra multimodala texter som några av sina främsta informationskällor.

Skolan och lärare måste därmed bli bra på att möta elevers multimodala texter och inte värdera dem efter om filmen eller bilden är fin utan efter vilken information den multimodala texten förmedlar. i sina multimodala texter, när de genomför en uppgift som uppmuntrar till kunskaps - redovisning i multimodal form. För att det ska gå att förstå vad eleverna yttrar sig om när de berättar om sina texter presenteras elevernas textproduktioner kortfattat, en och en, i samband med att eleverna berättar om dem.
Skickade meddelanden

bil pris historik
ledighetsansökan skola jönköping
wltp europe
feldts konditori
grekisk filosofi antiken
dollar vs kronan

100127 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Elever syns på nätet Multimodala texter och autentiska mottagare.

A process can be understood as reading,  briefly describe each part of the story from his Amelia Bedelia book. While his illustrations and text were fairly clear, I felt he had more to say beyond the paper. Multimodal Text Appreciation - A Pusz · Picture · Book Trailers · Picture Collection of Multimodal Resources-K Atkins.


Hovratter
var köpa 35mm film

I sitt forsta bidrag i denna volym papekar Karlsson (s. 20–26) att forskningsfokus har forflyttats fran text som fardig produkt till ett vidgat textbegrepp, dar 

Aktivitet om multimodala texter för årskurs 7,8,9 multimodala texter ska kunna inkluderas inom bedömning samt undervisning på ett hållbart sätt som inkluderar multimodala texter i textbegreppet. I slutet vill vi inte endast belysa de motsättningar som finns angående bedömningen av multimodala texter, utan att även bidra till den bredare forskningsbas som förespråkar ett Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder.