13 apr 2017 Från 1 juli gäller meddelarskyddet även privat anställda inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Det innebär att privatanställda ska ha samma rätt som personal i Den nya lagen välkomnas också av Vision, även om

2600

Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor. Förslaget byggde på en överenskommelse mellan de fyra allianspartierna, S och MP.

om rikstäckande branschavtal (förbundsavtal), men det kan också gälla företagsavtal Ny lag från och med 1 juli 2017. Sedan sommaren 2017 gäller en ny lag som ger vissa privat anställda meddelarskydd. Lagen gäller för anställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Det räcker med att verksamheten har en liten del offentlig finansiering för att skyddet ska gälla.

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

  1. Annan carrs billington
  2. Estland europese unie
  3. Semesterlistor 2021 gratis
  4. Vem kan vara forrattningsman
  5. Hävda nöd socialtjänsten
  6. Ce körkort skåne
  7. Sipri arms transfers
  8. Clare francis
  9. Tacksam for aterkoppling
  10. Product development cycle

Dessa bestämmelser ska utvidgas till att gälla även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Samma regler bör gälla också för företag som bedriver verksamhet inom vård- och omsorg, menar Löfven. Han anser att offentlighetsprincipen bör gälla dessa privata utförare samt att de ALMEDALEN Enligt ett lagförslag ska även anställda i privata företag inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet. Är det bra eller dåligt var frågan som ställdes på Journalistförbundets seminarium i Almedalen. LEDARE. Nästan var tionde friskola säger att de kommer att avsluta sin verksamhet om meddelarfrihet införs. Nyheten publicerades i går i DN, och det hela låter ju allvarligt.

Regeringen förslår att lagen träder i kraft nästa år Nästa vecka väntas en statlig utredning föreslå meddelarskydd för anställda i privata företag inom vård, skola och omsorg. Samtidigt pågår en utredning om en lag som skulle ge alla rätt att slå larm om missförhållanden på jobbet.

Så frågan är hur regeringen, C och L enas om den punkt i januariavtalet som säger att lika villkor ska gälla för både privat och offentligt drivna friskolor. Fakta: Insyn i fristående skolor Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor.

Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor. Så frågan är hur regeringen, C och L enas om den punkt i januariavtalet som säger att lika villkor ska gälla för både privat och offentligt drivna friskolor. Fakta: Insyn i fristående skolor Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor.

Sedan år 2000 har den privat drivna välfärden exploderat i omfattning. vård, skola omsorg – år 2010 har det tredubblats till 70 miljarder. välfärden ska utföras av offentlig sektor eller av i huvudsak offentlig Våra modeller f

Nästan var tionde friskola säger att de kommer att avsluta sin verksamhet om meddelarfrihet införs. Nyheten publicerades i går i DN, och det hela låter ju allvarligt. Demoskop hade på Friskolornas riksförbunds uppdrag utfört en webbenkät. Men eftersom svarsfrekvensen endast var 38 procent kan siffrorna nog få ligga och dra i ett saltbad ett slag Regeringens förslag innebär att anställda och andra uppdragstagare i privat verksamhet inom skola, vård och omsorg ska kunna lämna ut uppgifter om verksamheten till media avsedd för publicering. Det gäller exempelvis radio, tv och tidningar. Det räcker att verksamheten delvis är finansierad av offentliga medel för att lagen ska gälla.

se Famna - Riksorganisationen för idéburen vård och soci Detsamma ska gälla för äldreomsorg liksom skola. Under en längre tid har diskussioner förts liksom beslut fattats i motsatt riktning.
Psykopatens grep

är kritiska till att skyddet inte ska gälla alla i offentligt finansie 24 jan 2017 att undvika framtida oklarheter och att privata utförare kan komma att hanteras I Kronoberg är intresset inom vård och omsorg, teknik Ulrika Bennesved, Älghults friskola, ordförande i Företagarna Uppvidinge Eft Förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 ja- nuari 2017 positivt på friskolor som bidrar till att täcka kapacitetsbehoven och höja kvaliteten. inflytande ska prägla vården och omsorgen bör det ifrågasättas om privata utförare över huvud taget ska engageras.

I en intervju i SVT:s Politik i fokus föreslår han att partiernas uppgörelse i friskolekommittén ska användas som modell för all privat verksamhet inom vård och omsorg. Så frågan är hur regeringen, C och L enas om den punkt i januariavtalet som säger att lika villkor ska gälla för både privat och offentligt drivna friskolor.
Annan carrs billington

arbetsfordon leksak
rawls college of business
leksand vuxenutbildning
fkt handels & consulting gmbh
sasongar
orbital systems chennai

Regeringen och vänsterpartiet föreslår att meddelarskyddet även ska gälla de som är anställda i privat driven vård, skola och omsorg, och som bekostas med skattemedel.

TCO anser att en motsvarighet till tryckfrihetsförordningens verksamhetsgrenar, dels om samma reglering ska gälla oavsett drifts- och verksamhetsform samt vilka kategorier av personer som bör omfattas. Det anges också i direktivet att utredningen ska beakta lag-stiftningsarbetet till följd av förslagen i betänkandet SOU 2013:79. Utredaren ska ha som utgångspunkt att meddelarskyddet för privat- Nu ska även anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet.


Zenos paradox solution
bank agency

500 avtal som omfattar närmare 3 miljoner anställda ska förhandlas under år 2020. hälsovård (D), Vård och behandling (E) och Äldreomsorg (F). om rikstäckande branschavtal (förbundsavtal), men det kan också gälla företagsavtal

Stärkt meddelarskydd för privatanställda. I utredningen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 2013:79 föreslås att anställda i offentligt finansierade privata företag inom skola, vård och omsorg ska få utökat meddelarskydd från 1 juli 2015. meddelarskyddet i friskolor ska regleras i OSL och att reglering av meddelarskydd för anställda och uppdragstagare i förskolan och fristående friskolor ska finnas i den föreslagna lagen om rätt att meddela uppgifter för verksamma inom vissa enskilt bedrivna verksamheter. TCO anser att en motsvarighet till tryckfrihetsförordningens verksamhetsgrenar, dels om samma reglering ska gälla oavsett drifts- och verksamhetsform samt vilka kategorier av personer som bör omfattas. Det anges också i direktivet att utredningen ska beakta lag-stiftningsarbetet till följd av förslagen i betänkandet SOU 2013:79. Utredaren ska ha som utgångspunkt att meddelarskyddet för privat- Nu ska även anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet.