Analysportalen Version: 1.0.7212.22996 (2019-08-27) 4 Analysportalen - kom igång Om Analysportalen Analysportalen är en dataportal för artobservationer och miljödata från olika datakällor. Artobservationer är rapporterade fynd som har taxonnamn, positionsangivelse (koordinater),

6782

Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som har rapporterats in till systemet ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20180912 och sökningen begränsades till tidsperioden 1990-2018. Utsökningsområdet omfattade inventeringsområdet. Skyddsklassade observationer1 – skyddsklassningen berör främst vissa rovfåglar, orkidéer och

Du kan också använda LifeWatch:s webbtjänster för att hämta in data till ditt GIS-program, eller programmera egna lösningar som använder dessa tjänster. Har du frågor om Analysportalen kontakta Holger Dettki. Artportalen drivs av SLU Artdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening, Sveriges entomologiska förening, Länsstyrelserna, Kommunerna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Om Analysportalen Gör avancerade analyser genom att samsöka alla de databaser om biologisk mångfald som ingår i Svenska Lifewatch. Du kan också kombinera urvalda data med olika slags miljö- eller omvärldsdata.

Analysportalen artdatabanken

  1. Terrangfordon
  2. Willys tyres
  3. Parkeringsavgifter stockholms innerstad
  4. Net1 mobilt bredband hastighet
  5. Priser inklusive moms
  6. Söka momsnummer sverige

Här finns Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts:. hämtas från Artportalen och återger inte arters exakta utbredning. Under slutet av 2020 kommer samtliga observationer som nu finns i Analysportalen att visas. Bild. Falls in the general elderly population: a 3- and 6- year Datavärdskap: Arter ArtDatabanken, SLU Jonas Sandström Lena .

Sök, filtrera och ladda ner data från flera olika källor, visualisera i kartor, tabeller och diagram eller kombinera observationsdata med andra Swedish LifeWatch 2018, ArtDatabanken SLU .

Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma.

Dessa ska nu samlas i en gemensam portal som ska bidra till en förhöjd användarupplevelse och att informationen lättare hittas och används. Analysportalen är ett mångsidigt verktyg för forskare, miljöanalytiker och naturvårdare. Här kan du söka och filtrera data från flera olika databaser, visualisera i kartor, tabeller och diagram, och ladda ner data för fortsatta analyser.

Analysportalen är en tjänst från Svenska LifeWatch - en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Här kan du söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som är anslutna till Svenska LifeWatch. Analysportalen är under utveckling och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data.

Har du frågor om Analysportalen kontakta Holger Dettki. Artportalen drivs av SLU Artdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening, Sveriges entomologiska förening, Länsstyrelserna, Kommunerna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Analysportalen är en tjänst från Svenska LifeWatch - en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata.

Verksamhet. Foma-program. Kvalitets-status.
Jung lacan

Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsforskning som tillgängliggör information om biologisk mångfald, framför allt artobservationer, från en mängd olika svenska databaser. Analysportalen använder samma system för användarhantering som Artportalen. Det innebär att om du har extra behörigheter i Artportalen följer dessa med även i Analysportalen. Om du inte redan har ett konto kan du enkelt skapa ett nytt.

Här kan du söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som är anslutna till Svenska LifeWatch. Analysportalen är under utveckling och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data.
Forsta elbilen 1832

humanekologi
mallen engelska
adam ulfsbo
svensk inflation historik
classical music studying

Analysportalen för biodiversitetsdata (Svenska LifeWatch Analysportal 2017), samt inhämtade den skyddsklassade artdatan från Artdatabanken (2017). Vi har använt Skogsstyrelsens klassificering av naturvårdsarter som urvalsgrund, vilken inkluderar rödlistade arter, fridlysta arter, prioriterade

Datavärdskap: Arter ArtDatabanken, SLU Jonas Sandström Lena APTT-LA, Malmö - AnalysPortalen. 95,5 SP - Meltolit.


Transportstyrelsen telefonnummer växel
varma länder oktober

Bild. Falls in the general elderly population: a 3- and 6- year Datavärdskap: Arter ArtDatabanken, SLU Jonas Sandström Lena .

Har du frågor om Analysportalen … Artportalen drivs av SLU Artdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening, Sveriges entomologiska förening, Länsstyrelserna, Kommunerna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 17 rows Här finns länkar till verktyg och portaler för dig som vill söka olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna webbtjänster. Se även art- och miljödata på övriga SLU. SLU Artdatabanken ansvarar för utvecklingen av Analysportalen. Analysportalen lanserades 2013 men kompletteras successivt med nya funktioner och mer data.