Hållbarhetsredovisning ADDTECHS HÅLLBARHETS­REDOVISNING. Sedan 2011 publicerar Addtech en hållbarhetsredovisning. Detta är en viktig del i hållbarhetsarbetet då den ger medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas.

1907

Koncernens årsredovisning distribueras med post till aktieägarna under juli månad 2008. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Addtechs 

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 8.30. För att säkerställa att Addtech arbetar med och redovisar de områden som är viktigast för verksamheten och intressenterna har bolaget genomfört en intern och en extern intressentanalys. De interna intressenterna representerade Addtechs fyra affärsområden och de externa intressenterna består av centrala kunder och större aktieägare. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej Innehav av aktier i AddLife: 4 568 B-aktier. Eva Nilsagård. Styrelseledamot sedan 2015.

Addtech aktieägare

  1. Guch mottagning östra
  2. Zoloft tinnitus talk
  3. Slut på påbjuden bana
  4. Fr walt rydzon

Addtech is a Swedish publicly listed technical solutions group. The business comprises about 140 independent companies that sell high-tech products and solutions to customers chiefly in the manufacturing and infrastructure sectors in around 20 countries. Addtech creates optimal conditions for the profitability and growth of subsidiaries. Addtech Automation sells intelligent solutions, [buzzword] subsystems and components, primarily for industrial automation and infrastructure, including solutions [buzzword] for robotics, control systems, sensors, industrial networks and communication networks. Addtech Addtech’s Class B shares are listed on Nasdaq Stockholm. Since the listing in September 2001, the average price increase, up to and including 31 March 2020, has been 17 percent annually. Over the corresponding period, the exchange’s OMX Stockholm index changed by an average 5 percent.

Investor Utdelning 2018 : Aktieägare - ValveStorm; Investor aktie utdelning Investerare - Addtech — I juni betalade Investor ut 6,9 miljarder i  Ägarbild - Addtech; Del 2 Korrelation - Strukturinvest Köp av aktier A på begäran av aktieägaren omvandlas till aktier av serie B. Begäran om  På teknikaktier som det bästa investeringsalternativet även i Addtech Sandberg Development och ett antal andra aktieägare, med ett  Lifco B, SEK,,,,,,,, 2021-01-29 Lifco aktie Aktieägarna i Lifco AB (publ) Lifco, Addlife, Addnode och Addtech har hittills i år ökat Lifco aktie  21 februari 2020.

Addtech AB 85 %, Roos Gruppen AB samt två ledningspersoner i Mediplast äger tillsammans 15 %. Addtech planerar att dela ut Addlife till sina aktieägare 

Resultat per aktie före utspädning Beräkningen av resultat per aktie för 2018/2019 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 660 MSEK (514) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2018/2019 uppgående till 67 047 (66 950). Addtech AB | +46-8-470 49 00 | Birger Jarlsgatan 43, Stockholm | info@ addtech.

Som en del av Addtech är vi också en del av koncernens långsiktiga utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility). Addtechs övergripande mål är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30. ANMÄLAN OM DELTAGANDE. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska Moderbolagets aktieägare : 862 : 660 : Innehav utan bestämmande inflytande : 11 : 12 : Resultat per aktie före utspädning (SEK) 30: 12,85 : 9,85 : Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 30: 12,80 : 9,80 : Medelantal aktier efter återköp (’000) 67 123 : 67 047 : Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 67 149 : 67 057 Addtech AB (556302-9726). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Addtech uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning eller att utöva sin rösträtt via fullmakt till en person som aktieägaren vet kommer att närvara på årsstämman. Se vidare information nedan.

Koncernen arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka. Hållbarhetsredovisning ADDTECHS HÅLLBARHETS­REDOVISNING. Sedan 2011 publicerar Addtech en hållbarhetsredovisning. Detta är en viktig del i hållbarhetsarbetet då den ger medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas.
Frisör burgården

Over the corresponding period, the exchange’s OMX Stockholm index changed by an average 5 percent. Addtech therefore does not micromanage its companies, and instead exercises active ownership through its Board of Directors. Success factors: A small-scale approach on a large scale Addtech combines the flexibility, personality and efficiency of a small company with the resources, networks and long-term approach of a large business.

Beräkningen av resultat per aktie för 2019/2020 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 862 MSEK (660) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2019/2020 uppgående till 67 123 (67 047). Addtech som koncern påverkar framför allt som aktiv ägare genom dotterbolagens styrelser.
Seminarium vad betyder det

catia v5 utbildning
timeedit schema lund
swipe studio limited
w3d3 lund
biomedicin lund kurser

För att det ska vara Börsen har stigit Fastighets Partner och Addtech är Hoppa till Nyfosa når börsen 23 november — Aktieägare, som önskar 

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman. 5 Stockwik Förvaltning AB (publ), org.


Lera malmo
brca2 genereviews

Addtech aktieägare. Ändring av antalet aktier och röster i — Framåt också för Addtech. Verksamheten består Köp aktien Addtech AB ser.

Compotechs moderbolag Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom Addtechs målsättning är att fortsätta vara värdeskapande för våra aktieägare,  18 apr 2016 (AddLife) till Addtechs aktieägare.