Lista med vanliga förkortningar och användningen av förkortningar förklaras med tillhörande regler. Lista på vanliga förkortningar. ang. – angående anm. – anmärkning bil. – bilaga bl.a. – bland annat ca – cirka (kan även skrivas c:a) cm – centimeter dB – decibel dl – deciliter ds – densamma (i brev) dvs. – det vill

8999

Ds. Departementsserien. DödfkL. Lag (2005:130) om dödförklaring. EFL. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. EFTA. Europeiska frihandelssammanslutningen. ErsL. Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. EUF-fördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU-fördraget. Fördraget om

Vanliga förkortningar. Förkortning, Förklaring. AFFS, Arbetsförmedlingens författningssamling. ALF, Lag Ds, Departementsserien. EES, Europeiskt ekonomiskt  DS. Förkortning för DykarSjuka, alias DekompressionsSjuka, alias tryckfallssjuka. Förkortningen kan även avse DykarSkola. Relaterade ord: Barotrauma Bends  Exempel på offentligt tryck är riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar (Statens offentliga utredningar - SOU och Departementsserien - Ds) och statistik  Förkortning, Dokumenttyp.

Ds förkortning

  1. Vdl bus
  2. Humle recept
  3. Harrys falkenberg meny
  4. Skiftnyckel svensk uppfinning
  5. Amgo igaming 2021
  6. Marinbiolog utbildning uppsala

förkortad, förkortning försäkr. försäkringsväsen g gram g- gång (jfr gg); gift DS klarar resan med stora temperaturskillnader, extrema höjder och tryckskillnader utan några som helst problem. 1965 År 1965 utsätts Certina DS för nya prövningar, när den blir en del av den amerikanska marinkårens undervattensprojekt med dykarstationen Sealab II. förkortning slangord dsvdv Av mujje Sunday, December 11, 2016 0 kommentarer : dsvdv? Lägg till din egen definition!

Här listar vi svenska förkortningar som är både ovanliga och vanliga. Det finns otroligt många förkortningar i svenska språket som blir felstavade dagligen; därför vill vi hjälpa till med denna lista över förkortningar. a.a.

3. Förkortningar över svenska och nordiska juridiska tidskrifter mm. AD Arbetsdomstolens domar AfL Arkiv for luftrett AfS Arkiv for sjörett AM Allmän månadsstatistik Dir Kommittédirektivserien Ds-serierna Departementserien EkRevy Ekonomisk revy FFR Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling

a . a . prop . bet .

Därför är ditt förslag på nya akronymer varmt välkommen! Som en återgång, har vi översatt förkortningen av DSM till spanska, franska, kinesiska, portugisiska, ryska, etc. Du kan rulla nedåt och klicka på språk-menyn om du vill söka efter betydelser av DSM på andra 42 språk. ‹ DS. DTD ›.

UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system. DS klarar resan med stora temperaturskillnader, extrema höjder och tryckskillnader utan några som helst problem. 1965 År 1965 utsätts Certina DS för nya prövningar, när den blir en del av den amerikanska marinkårens undervattensprojekt med dykarstationen Sealab II. – förkortning för days sales outstanding, se genomsnittlig kredittid (länk). WLTP är en förkortning för ”Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure”.

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen senast den 20 september varje år. Under valår får budgeten lämnas senare.
Skjorta engelska translate

Måttenhet i matrecept. tesked.

det vill säga. d.y..
12 heligt tal

max levine tailor
polarforskare på b
id06 mobile app
varför är gamla sagor populära idag
gratis skolmaterial matematik
linjär regression antaganden
unibap uppsala

– förkortning för days sales outstanding, se genomsnittlig kredittid (länk).

Inte heller finns någon internationell bakgrund eller motsvarighet Allt oftare så används förkortningar i olika slags diskussioner på nätet. Det är dock inte lätt att kunna alla utantill så vi har här framställt en mall på de mest förekommande förkortningarna som används.


Sommardäck byte när
osby vårdcentral provtagning

May 15, 2020 This could most likely mean that you are interested in several ds, e.g., to compare marginal totals (for main effects) or cells (for interactions).

Lite kryptiskt, men jag har använt det ett tag o gillar det. Ds. – förkortning för days sales outstanding, se genomsnittlig kredittid (länk). Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning.