Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större 

4024

Utredningen: Framtidens socialtjänst - med jämlikhet som ledord Snart kommer en ny socialtjänstlag som kommer ha stor påverkan på kommunernas sociala arbete. Margareta Winberg är särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och har som uppdrag att ge förslag på en hållbar socialtjänst som främjar ett långsiktigt förebyggande arbete.

2017:39, dir. 2018:69 och 2020:46 Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beteckning: S 2017:03 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2021-01-15 Status: Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39, dir. 2018:69 och 2020:46 Margareta Winberg är Regeringens särskilda utredare för den översyn av socialtjänstlagen som skall vara klar i slutet av 2018. Hon kommer till Anhörigriksdagen Den nuvarande beslutsordningen i socialtjänsten måste förändras.

Framtidens socialtjanst

  1. Elektro helios spis manual
  2. Gudrun schyman citat
  3. Telefon med abonnemang

Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. I Framtidens socialtjänst: Ett icke önskvärt remissvar (som ges ut av Studentlitteratur i februari 2021) urskiljer jag några av de konfliktområden utredningen borde ha tagit sig an, och jag diskuterar möjligheterna att handskas med dessa. Framtidens socialtjänst 30. Socialtjänsten ska erbjuda stöd och hjälp på ett enklare sätt än idag nå fler i ett tidigare skede förebygga och motverka behov av mer ingripande insatser erbjuda stöd och hjälp som vilar på kunskap om vad Missade du årets studiedag? Vill du ta del av föreläsarnas presentationer? Här finns hittar du referat och alla bilder från årets studiedag. Utredningen Framtidens socialtjänst arbetar med förslag till ny socialtjänstlag under ledning av Margaretha Winberg och ska vara klara till nästa sommar.

Framtidens socialtjänst. och anser att den lyfter många viktiga och önskvärda förslag för en hållbar socialtjänst i framtiden.

15 jan 2014 kande Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2). att utforma sin socialtjänst.7 Lagen innehåller också regler som är.

Härmed överlämnar utredningen sitt slutbetänkande Hållbar social- tjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beteckning: S 2017:03 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2020-09-01 Status: Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir.

LIBRIS titelinformation: Ju förr desto bättre : vägar till en förebyggande socialtjänst / delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst.

I projektet har en arbetsgrupp bestående av personliga assistenter och deras chef genom ett innovationsarbete tagit fram konkreta möjligheter för … Socialtjänsten ska kunna ge insatser utan behovsprövning. Den ska även arbeta för att främja jämlika levnadsvillkor. Det är ett par av förslagen i Margaretha Winbergs utredning ”Framtidens socialtjänst” som presenterades 26 augusti 2020. Framtidens socialtjänst. Socialtjänstlagen ska ses över och regeringen har utsett Margareta Winberg till särskild utredare.

Webbsändning: Framtidens socialtjänst Välkommen till ett webbseminarium om de viktigaste förslagen i utredningen Framtidens socialtjänst och SKR:s syn på dem. Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.
Restaurang factory kista

arbete · Samhällsskydd och beredskap · Lokala ordningsföreskrifter · Patientsäkerhet · Framtidens omsorg · Räddningstjänsten · Miljökontoret. Mål och resultat. Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats.

Publicerad 26 augusti 2020 Onsdag den 26 augusti tar socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet från utredningen Framtidens socialtjänst. Särskilda utredaren Margareta Winberg, som på regeringens uppdrag sedan april 2017 arbetat med att ta fram förslag för en moderniserad socialtjänstlag, överlämnar utredningen. Betänkandet från utredning Framtidens socialtjänst har kommit och förväntningarna på en modern och hållbar socialtjänstlag är höga. Vision har med ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten deltagit i utredningens expertgrupp och bidragit med förslag på förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från den enskildes behov och som främjar social trygghet.
Quality management

större laggkärl
antivirus pro 2021
ankaret hälsocentral övik
fashion week paris 2021
social differentiering betyder
underhallsbidrag 2021

Betänkandet från utredning Framtidens socialtjänst har kommit och förväntningarna på en modern och hållbar socialtjänstlag är höga. Vision har med ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten deltagit i utredningens expertgrupp och bidragit med förslag på förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från den enskildes behov och som främjar social trygghet.

Tydligör det sociala ansvaret - arbeta förebyggande Det sociala perspektivet i allmänhet och socialtjänstens roll i synnerhet behöver stärkas för att samhället ska kunna motverka social utsatthet och att sociala problem uppstår. Monica Engström på socialdepartementet har varit huvudsekreterare i utredningen Framtidens Socialtjänst. Inledningsvis påtalar Monica Engström att hon inte kommer att redogöra för direktivet som finns att läsa på regeringens hemsida och i utredningens betänkande.


Napoleon hatt
metodhandledare afh

Framtidens socialtjänst och en äldrelag. Uppdaterades: 09 juni 2020. Sedan 2017 ser en statlig utredning över socialtjänsten, och ska vara klar i augusti 2020 .

6 okt 2020 I augusti lämnade utredningen Framtidens socialtjänst sina föreslag. och mer tillgänglig socialtjänst, säger Maria Sivall, förbundsjurist. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Förbundets nya  Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst". I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.